Barcelona TAG és una organització que té com a objectiu fonamental ajudar a les persones –residents i visitants- a conèixer millor la realitat –ciutat- en la que vivim, convençuts que el coneixement és la base per la convivència i la solidaritat.

Barcelona TAG a més de mostrar els principals atractius de la ciutat, us proposa seguir unes rutes (amb geolocalització) on s’inclouen elements històrics, culturals i socials, per tal d’apropar-vos a una societat mil·lenària i contemporània, de grans triomfs i grans patiments. Caminant per aquests itineraris tindreu contacte amb la ciutat i els ciutadans, en aquests sentit també s’ofereix un calendari d’activitats (festes majors, festes populars, fires ...) que es realitzen a cada un dels barris per on transcorre la ruta.

Barcelona TAG a més de la informació sobre cada element que composa la ruta, us proporciona informació addicional d’interès (audiovisual i documental) i bibliografia de ficció perquè pugueu preparar la visita i la pugueu viure amb més intensitat. Així mateix, us procura un bloc de notes i un arxiu fotogràfic perquè sigueu l’autor de les vostres vivències i pugueu deixar constància de les vostres sensacions i opinions.

Bona visita, estem a la vostra disposició.